Zespół

Nie mamy legitymacji członkowskich, niemniej jednak czujemy się częścią Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego i chcemy je dalej tworzyć. Poniżej osoby, które możesz zapytać lub spotkać w naszej siedzibie:

zdjęcie - Katarzyna Kucab – współkoordynator na rzecz rozwoju stowarzyszenia 

Katarzyna Kucab – współkoordynator na rzecz rozwoju stowarzyszenia.

Absolwentka Politechniki Lubelskiej na kierunku: Zarządzanie, specjalność: Zarządzanie w administracji publicznej.

Zainteresowania: film, muzyka, Internet, ekonomia społeczna.

Głównym obszarem mojego zainteresowania w ramach działania na rzecz rozwoju powiatu jarosławskiego jest rozwój przedsiębiorczości społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem programu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Mariola Folta - współkoordynator Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego.
Absolwentka Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie na kierunku: Administracja, specjalność: Administracja Publiczna.
Zainteresowania:literatura, film, sport, ekonomia społeczna.
Głównym obszarem mojego zainteresowania w ramach działania na rzecz rozwoju powiatu jarosławskiego jest wspieranie i realizacja inicjatyw lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem integracji rożnych środowisk społecznych.

 

Beata Duliban- Współkoordynator Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego.

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku:Filozofia teoretyczna.

Zainteresowania:fotografia,turystyka,kultura,ekonomia społeczna.

Główny obszar mojego zainteresowania ramach działania na rzecz rozwoju powiatu jarosławskiego to:działalność kulturalna oraz promocja naturalnych walorów przyrodniczo-krajobrazowych regionu.