Zarząd stowarzyszenia

 

Wiceprezes Zarządu Tkaczyk Bogusław

 
 

Członek Zarządu Bednarczyk Józef

 
 

Sekretarz  Zarządu Młynarski Rafał

 
 

Skarbnik Zarządu  Nowosiad Janusz

 

 

Prezes Zarządu Hanas Zbigniew