Zainwestuj w nas

NIP: 792 228 88 81
REGON: 180 940 730
Konto: 26 9096 0004 2001 0066 1836 0001

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000443714. Data rejestracji: 11.12.2012 r.
Stowarzyszenie jeszcze nie posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego.