STUDIA PODYPLOMOWE: ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ (2)

 

CELEM STUDIÓW jest zapoznanie słuchaczy z funduszami europejskimi oraz przygotowanie do ich pozyskiwania poprzez skuteczne zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, a także zapoznanie z praktycznymi aspektami wykorzystania środków unijnych oraz innych donatorów.

Czytaj więcej: STUDIA PODYPLOMOWE: ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI...

STUDIA PODYPLOMOWE : ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI EKONOMII SPOŁECZNEJ (2)

 

CELEM STUDIÓW jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry zarządzającej i menadżerskiej podmiotów ekonomii społecznej,posiadającej szeroką wiedzę merytoryczną i praktyczną z zakresu uwarunkowań prawnych, efektywnego zarządzania finansami PES, zarządzania personelem, współpracy z otoczeniem instytucjonalnym i społecznym oraz przygotowaną do praktycznego kierowania strategią marketingową PES oraz korzystania ze wszelkich instrumentów finansowych dostępnych dla PES.

Czytaj więcej: STUDIA PODYPLOMOWE : ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI...

STUDIA PODYPLOMOWE DORADZTWO ZAWODOWE (2)

 

CEL STUDIÓW:  przekazanie wiedzy i umiejętności oraz nabycie przez słuchaczy kompetencji niezbędnych do wykonywania pracy doradcy zawodowego oraz szkolnego doradcy zawodowego

Czytaj więcej: STUDIA PODYPLOMOWE DORADZTWO ZAWODOWE (2)

STUDIA PODYPLOMOWE NA KIERUNKU ASYSTENT RODZINY (3)

 CELEM STUDIÓW jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry instytucji sektora publicznego i prywatnego prowadzących pracę socjalną z rodziną,posiadającej szeroką wiedzę merytoryczną i praktyczną z zakresu asystentury rodziny, obowiązujących uregulowań prawnych wiążących się z zadaniami asystenta rodziny w systemie wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej, a także dotyczącą współpracy z lokalnym otoczeniem instytucjonalnym i społecznym.

Czytaj więcej: STUDIA PODYPLOMOWE NA KIERUNKU ASYSTENT RODZINY...