Projekty

Program w zakresie diagnozy aktywnych polityk społecznych UE oraz rozwoju kultury.
1.      Raport dla instytucji z Gruzji w zakresie rozwoju instytucji kultury w Województwie Podkarpackim:
              R E P O R T CULTURAL POLICY IN PODKARPACKIE, VOIVODESHIP