KLASTER EKONOMII SPOŁECZNEJ

„Z BIEGIEM SANU DO ROZWOJU”


POROZUMIENIE PARTNERSTWA LOKALNEGO

na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu

zawarte w dniu 10 września 2015 r. w Jarosławiu przez około

40 podmiotów z trzech sektorów.

Strony niniejszego porozumienia, uznając współpracę międzysektorową za skuteczny sposób rozwiązywania problemów społeczno - gospodarczych i pobudzania rozwoju lokalnego, stawiając sobie za cel dążenie do podejmowania działań partnerskich dla dobra społeczności lokalnej, jak i dla dobra uczestników niniejszego porozumienia, a w szczególności dla rozwoju przedsiębiorczości społecznej oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu – w obszarze wzajemnie powiązanych ze sobą działań gospodarczych i społecznych. 

 

 

                                                                                                                                    Z poważaniem

                                                                                                                                  Prezydium Klastra