„Delegacja Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego w Brukseli”

W dniach 6 - 8 kwietnia w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbył się III Kongres Młodych Rolników, zorganizowany przez Grupę EPL. Organizatorami tego wydarzenia byli posłowie do Parlamentu Europejskiego. Ambasadorami polskiej delegacji rolników byli posłowie PSL: Czesław Siekierski, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman oraz Jarosław Kalinowski. W kongresie uczestniczyło około 20 Państw członkowskich (m.in. Hiszpania, Chorwacja, Grecja, Portugalia, Bułgaria, Rumunia, Litwa, Włochy, Anglia i oczywiście Polska). Przedstawiciele Polski to najliczniejsza grupa uczestników, a mianowicie grupa młodych rolników z całego kraju w liczbie 44 osób.

Województwo podkarpackie reprezentowała grupa z powiatu jarosławskiego. Nasi reprezentanci na tym międzynarodowym forum to członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego oraz PSL, Olga Oczak, Kacper Twarowski i Natalia Starzyk.

Kongres składał się z trzech części.

Pierwsza oficjalna część odbyła się w środę wieczorem, podczas której było oficjalne przywitanie rolników z całej unii europejskiej, jak również przemówienia, wymiana doświadczeń rolników z przybyłych państw. Podczas uroczystej kolacji z Ambasadorami polskiej delegacji rolników, każdy z uczestników miał okazję na indywidualną rozmową z Europosłami.

Drugi dzień przebiegał na spotkaniach w siedzibie Parlamentu Europejskiego. W trakcie Kongresu głos zabrali Europosłowie z krajów z UE, organizacji rolniczych, w tym również Europejskiej Rady Młodych Rolników. Wszyscy zgodzili się, że dla rolników potrzebne jest zapewnienie odpowiednich dochodów. Rolnictwo to bioróżnorodność oraz oczywiście miejsca pracy. Dlatego szczególnie ważne są środki wsparcia dla młodych rolników, takie jak premia na start, czy podwyższone płatności bezpośrednie.

Ważnym elementem tego dnia było spotkanie z Europosłami, na którym zjawili się wszyscy nasi Posłowie: Czesław Siekierski, Jarosław Kalinowski, Andrzej Grzyb oraz Krzysztof Hetman. Spotkanie obfitowało w wiele pytań na temat Polityki UE, oraz polityki rolnej naszego kraju. Poruszane były tematy kosztów produkcji mleka, kwotowania mlecznego, cen ziemi w Polsce oraz produkcji sadowniczej. Spotkanie trwało około 1,5 h i było bardzo rzeczowe                                   i merytoryczne.

Trzeciego dnia, odbyło się spotkanie informacyjne w DG AGRI Komisji Europejskiej. W czasie spotkania uczestnicy wysłuchali wykładu Pana Mariusza Łęgowskiego, z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, następnie mogli zadawać pytania. Pytania uczestników padały praktycznie z każdego sektora rolniczego.

Jak relacjonują nam wyjazd nasi reprezentanci: - Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy uczestniczyć w III kongresie Młodych Rolników, zorganizowanym przez Europejską Partię Ludową. Dzięki zaproszeniu Europosłów, mogliśmy pozyskać odpowiedzi na nurtujące nas problemy dotyczące sytuacji polskiego rolnictwa, a także sektora rolnego w UE. Możliwość przedstawienia problemów lokalnej społeczności rolniczej, dało nam większą wiedzę, którą możemy wykorzystać w życiu codziennym i tym samym, możemy ją przekazywać młodym rolnikom z powiatu itd. Odpowiedzi Europosłów, którzy w tak krótkim czasie chcieli nam przekazać jak największą ilość wiedzy i pewnych mechanizmów działania UE pozwoliły nam bardziej zrozumieć problemy europejskie. Dzięki udziałowi w Kongresie mogliśmy przybliżyć sobie strukturę działalności Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Europejskiej.

Kongres Młodych Rolników ma służyć promocji ludzi młodych zajmujących się rolnictwem, oraz dokonaniu prezentacji osiągnięć młodych rolników. W całej Europie zmniejsza się liczba młodych ludzi zajmujących się rolnictwem, tym bardziej należy doceniać ich pracę, poświęcony czasi zaangażowanie. Trzeba zachęcać młodych oraz promować konkretne rozwiązania, które ułatwią im wejście do branży rolnej oraz funkcjonowanie na nieprzewidywalnych globalnych rynkach rolnych.

Przez udział w Kongresie jesteśmy świadomi tego, że trzeba zmieniać problemy w możliwości. Wyjazd miał dla nas bardzo duże walory poznawcze. Mogliśmy poszerzyć nasza wiedzę i umiejętności w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej, jej zmian, bezpieczeństwa żywnościowego, zielonej energii oraz aspektu ekologicznego. Należy pokazywać ludzką twarz rolnictwai pamiętać, że wymiana doświadczeń młodych pomaga w osiągnięciu zamierzonych celów.