„Delegacja Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego w Brukseli”

W dniach 6 - 8 kwietnia w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbył się III Kongres Młodych Rolników, zorganizowany przez Grupę EPL. Organizatorami tego wydarzenia byli posłowie do Parlamentu Europejskiego. Ambasadorami polskiej delegacji rolników byli posłowie PSL: Czesław Siekierski, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman oraz Jarosław Kalinowski. W kongresie uczestniczyło około 20 Państw członkowskich (m.in. Hiszpania, Chorwacja, Grecja, Portugalia, Bułgaria, Rumunia, Litwa, Włochy, Anglia i oczywiście Polska). Przedstawiciele Polski to najliczniejsza grupa uczestników, a mianowicie grupa młodych rolników z całego kraju w liczbie 44 osób.

Województwo podkarpackie reprezentowała grupa z powiatu jarosławskiego. Nasi reprezentanci na tym międzynarodowym forum to członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego oraz PSL, Olga Oczak, Kacper Twarowski i Natalia Starzyk.

Czytaj więcej: „Delegacja Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju...

24 maja 2015 Parada Schumana

24 maja 2015 Parada Schumana - wideo

KONKURS warto skorzystać

KONKURS warto skorzystać
Komisja Europejska w Polsce

Co znaczy dla Ciebie zjednoczona Europa? Opowiedz nam w 60-sekundowym filmie i wygraj wyjazd do Brukseli. Emotikon smile

W konkursie mogą wziąć udział osoby w wieku 13-15, a termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12/04/2015r.

Kliknij po więcej informacji  http://bit.ly/zjednoczona_Europa.

Komisja Europejska

Komisja Europejska

Komisja Europejska jest jedną z głównych instytucji Unii Europejskiej. Jej zadaniem jest reprezentowanie i ochrona interesów całej Unii. Komisja przygotowuje wnioski dotyczące nowych aktów prawa europejskiego. Zarządza bieżącymi sprawami związanymi z wdrażaniem polityki UE w poszczególnych obszarach i wydatkami z funduszy UE. Komisja Europejska ma swoją główną siedzibę w Brukseli, a niektóre jej służby mają biura w Luksemburgu. Komisja ma swoje przedstawicielstwa we wszystkich państwach członkowskich UE, a także 139 delegatur na całym świecie.

W skład Komisji Europejskiej wchodzi 28 komisarzy, po jednym z każdego państwa członkowskiego.Przewodniczący powierza każdemu komisarzowi odpowiedzialność za określony obszar polityki.

Przewodniczącym Komisji Europejskiej jest Jean-Claude Juncker.

Państwo Polskie, jako komisarz reprezentuje obecnie Elżbieta Bieńkowska, która zajmuje stanowisko komisarza ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zadaniem Komisji jest reprezentowanie i ochrona interesów całej Unii. Komisja nadzoruje i wdraża politykę UE w poszczególnych obszarach poprzez:

1.przedstawianie wniosków dotyczących nowych aktów prawnych Parlamentowi i Radzie,

2.zarządzanie budżetem UE i rozdzielanie środków finansowych,

3.egzekwowanie prawa UE (wraz z Trybunałem Sprawiedliwości),

4.reprezentowanie UE na arenie międzynarodowej, na przykład poprzez negocjowanie umów między UE a innymi krajami.