Jubileusz 25-lecia Fundacji Barka

Logotyp fundacji BarkaJubileusz 25-lecia Fundacji Barka

W dniach 11-12 września 2014r. w Poznaniu odbyła się konferencja „Partnerstwa lokalne i rozwój przedsiębiorczości społecznej. Perspektywy rozwoju „wspólnot solidarnych” w Polsce” połączona z uroczystością 25-lecia Fundacji Barka. W spotkaniu Powiat Jarosławski reprezentowali Pan Rafał Młynarski Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu wraz przedstawicielami instytucji statutowo zajmujących się ekonomia społeczną: Prezes Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego – Pan Zbigniew Hanas , Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Pawłosiowie – Pan Mariusz Zerger oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownicy – Pani Maria Tabin –Matusz.

Pierwszy dzień konferencji obejmował trzy debaty, które przedstawiły obecnym działalność Fundacji Barka. W pierwszej, czwartkowej debacie udział wzięli wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast oraz Pani Dominika Kulczyk - przedstawicielka Kulczyk Fundation. Próbowano odpowiedzieć sobie na pytanie - czy kształtując w większym stopniu  demokrację partycypacyjną, odbudowując wspólnoty  włączające w życie społeczno-gospodarcze poprzez przedsiębiorczość społeczną wszystkich członków wspólnoty lokalnej, można zmieniać Polskę? 

W następnym etapie spotkania rozpatrywano, czy jest możliwe stworzenie trwałego modelu społecznej gospodarki rynkowej we wszystkich gminach polskich, opartego o przekazywanie doświadczenia przez partnerów lokalnych do nowych środowisk oraz jak aktywizować lokalne zasoby, tradycję, ekologię, przedsiębiorczość społeczną i społecznie odpowiedzialne wspólnoty?

W kolejnej części konferencji miała miejsce dyskusja  dotycząca perspektyw rozwoju „wspólnot włączających” w Polsce. Panel tej części konferencji poprowadził Pan Rafał Młynarski Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu . Na tym etapie dokonano podsumowania dotychczasowych osiągnięć, jak również starano się zarysować wyzwania jakie niesie przyszłość. Tego dnia  założyciele Barki – Barbara i Tomasz Sadowski  otrzymywali gratulacje i życzenia. Na zakończenie jubileuszowego dnia odbył się wieczór artystyczny, specjalny pokaz inscenizacji opowiadania „Mewa” - Richarda Bacha.

Druga część konferencji zorganizowana została w Centrum w Chudobczycach, gdzie znajduje się farma ekologiczna Barki. Podczas panelu „Współpraca dla rozwoju gospodarki solidarnej w Afryce” przedstawiciele wspólnot afrykańskich zobrazowali problemy, z którymi zmagają się w swoich krajach, jak również przedstawili osiągnięcia w budowaniu spółdzielczości socjalnej.

Wyświetlenia

© 2009-2014 by GPIUTMD