REWITALIZACJA SPOŁECZNA

REWITALIZACJA SPOŁECZNA

„Człowiek – najlepsza inwestycja”

 

 

W dniach 21-23 maja br. przedstawiciele Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego uczestniczyli w szkoleniu „Rewitalizacja społeczna” w Rzeszowie, zorganizowanym przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich przy współudziale z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Szkolenie z zakresu inicjowania i wdrażania partnerskich programów rewitalizacji społecznej przybliżyło nam tematykę opracowania koncepcji projektu na każdym etapie realizacji.

Ogrom wiedzy i doświadczenia trenera prowadzącego Pani Teresy Jankowskiej pozwolił nam w sposób zrozumiały wgłębić się w tematykę projektową. Zajęcia prowadzone w formie warsztatów pokazały w sposób praktyczny etapy przygotowania, opracowania i realizacji projektów ukierunkowanych na działania związane z rewitalizacją społeczną.

Dzięki możliwości udziału w szkoleniu poznaliśmy wielu ciekawych ludzi specjalizujących się w realizacji projektów, którzy bazując na swoim doświadczeniu przekazali nam również wiele ważnych i przydatnych informacji – z pewnością wykorzystamy je w przyszłości.

Sama Rewitalizacja Społeczna jest połączeniem priorytetów miękkich z twardymi i daje możliwości stosowania trwałych inwestycyjnych rozwiązań w reintegracji społecznej.

 

       

 

    

Wyświetlenia

© 2009-2014 by GPIUTMD