„Społecznie i z zyskiem czyli 22 sposoby na biznes”

„Społecznie i z zyskiem czyli 22 sposoby na biznes”

05.12.2013 r. w Rzeszowie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „ Podkarpackie Spółdzielnie Socjalne”, w której mieliśmy przyjemność uczestniczyć. Spotkanie objęte zostało patronatem Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Celem głównym projektu było wsparcie finansowe, szkoleniowe i doradcze osób, które zamierzają założyć spółdzielnię socjalną oraz wsparcie już istniejących na rynku spółdzielni.

Na konferencji obecni byli przedstawiciele spółdzielni socjalnych powstałych w ramach projektu, jak również aktywnie działających w województwie podkarpackim.

Licznie przybyłych gości przywitał Grzegorz Wysocki – Wiceprezes Zarządu RARR S.A. Podsumowania projektu dokonał kierownik CES RARR S.A., koordynator projektu Mirosław Cieśla, który przedstawił informacje o projekcie tj. źródło finansowania, podstawowe wskaźniki, szkolenia w ramach projektu, nowo powstałe spółdzielnie oraz przyjmujące nowych członków. Kolejnej prezentacji dokonała Prezes Fundacji na Rzecz Rozwiązywania Problemów Społecznych „SOCIETATIS” – Beata Szluz, która przedstawiła założenia i wnioski zawarte w podręczniku „Spółdzielnie Socjalne – założenia, funkcjonowanie, perspektywy”.

„Czy interesy małych zasługują na uwagę wielkich instytucji?” Nie można tworzyć polityki bez wsłuchania się w głos małych organizacji - Sławowir Spaczyński przedstawił rolę Samorządu Wojewódzkiego we wspieraniu organizacji obywatelskich oraz rolę współpracy trójsektorowej. Kolejnym tematem wystąpienia było współdziałanie spółdzielni socjalnych z sektorem prywatnym. Prezes Spółdzielni Socjalnej „SARTA” Lucyna Mieszek przedstawiła znaczenie CSR – Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, dzięki której przedsiębiorstwa małe i większe coraz częściej zainteresowane są współpracą z innymi podmiotami, w tym z podmiotami ekonomii społecznej.

W kolejnej części Jakub Karp przedstawił projekt „Samorządowe Spółdzielnie Socjalne”, prezentując korzyści jakie stwarza spółdzielnia socjalna dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako sposób na niezależność. Tematem „Dobre pomysły na biznes z zyskiem” głos zabrała Monika Uriasz Prezes Spółdzielni Socjalnej „ESTRO” oraz Prezes Spółdzielni Socjalnej „Pięć plus” Alina Kazio, przedstawiając swoje doświadczenia oraz dobre praktyki funkcjonowania spółdzielni.

Konferencję zakończył panel dyskusyjny „Blaski i cienie spółdzielni socjalnych” prowadzony przez Barbarę Pawlak TVP S.A. z udziałem Tadeusza Pióro – Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz zaproszonych gości. Dyskusja toczyła się wokół spraw związanych z działalnością spółdzielni socjalnych, podjęto temat możliwości stworzenia klastra spółdzielni socjalnych –Wiceprezes Zarządu RARR zadeklarował pomoc w udzieleniu wsparcia w tym zakresie. Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem, o czym świadczą uczestniczący w niej przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych.

Opracowała

Katarzyna Kucab

Wyświetlenia

© 2009-2014 by GPIUTMD