Konferencja „Obywatelski dialog szansą rozwoju społeczności”

Konferencja „Obywatelski dialog szansą rozwoju społeczności”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego w dniu 01.12.2013 r. w Miękiszu Nowym zorganizowało konferencję „Obywatelski dialog szansą rozwoju społeczności” dla miejscowej młodzieży w wieku do lat 20. Konferencja poświęcona została wskazaniu instrumentów budowania dialogu społecznego, mechanizmów gospodarki społecznej odpowiadających na potrzeby ludzi młodych i dających możliwości rozwoju.

 

 Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się prelegenci: prowadzący Zbigniew Hanas – Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego a także przedstawiciele Spółdzielni Socjalnej „EKODA”, Magdalena Pszon – Członek Zarządu oraz Karolina Barnaś pełniąca funkcję Prezesa. Prezentację dobrych praktyk funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej oraz współpracę trój sektorową w obszarze kraju przedstawił Zbigniew Hanas. Magdalena Pszon zaprezentowała uwarunkowania budowania podmiotów ekonomii społecznej w świetle obowiązujących przepisów. Praktyczne działania w ramach gospodarki społecznej w Gminie Laszki zostały przedstawione na przykładzie Spółdzielni Socjalnej „EKODA” przez Karolinę Barnaś.

 Wśród zaproszonych mieliśmy przyjemność gościć Starostę Jarosławskiego Jerzego Batyckiego, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu Rafała Młynarskiego, Radnego Gminy Laszki Antoniego Chorzępę a także Sołtysa Miękisza Nowego Józefa Kurdybachę. Nie mogło zabraknąć również licznie przybyłej młodzieży, dla której konferencja została zorganizowana.

 Przedstawiciel samorządu powiatowego Starosta Jarosławski Jerzy Batycki w wypowiedzi wskazał , że miło popatrzeć i cieszy się bardzo z obecności tylu młodych ludzi, którzy znaleźli czas aby posłuchać i porozmawiać o stworzeniu dla siebie szansy we własnej miejscowości. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Rafał Młynarski w trakcie spotkania przedstawił charakterystykę Centrum Integracji Społecznej na przykładzie powstającego w Pawłosiowie centrum „Pawłowe Sioło”. Dyrektor w słowach skierowanych zwłaszcza do młodzieży podkreślał, iż w dzisiejszych czasach bardzo ważna jest przedsiębiorczość, a ekonomia społeczna stanowi dobrą alternatywę dla ludzi młodych.

 Konferencja „Obywatelski dialog szansą rozwoju społeczności” jest przykładem jak warto wspierać i angażować młodzież w działaniu gdyż sam fakt obecności tylu młodych ludzi jest przejawem odpowiedzialności i wyrazem podjęcia przez nich własnej inicjatywy.

 


 

 zdjęcie1

Zdjęcie  
   Zdjęcie Zdjęcie   Zdjęcie

 

 

 

Wyświetlenia

© 2009-2014 by GPIUTMD