Otwarcie Wielkopolskiego Centrum Ekonomii Solidarnej

Receptą na jego otwarcie jest: Pracować jak „Wariat", współpracować jak zaproszeni przedstawiciele samorządu i rządu, znaleźć czas na wspólną rozmowę niezależnie od koloru i światopoglądu, to niektóre elementy potrzebne do podniesienia kapitału społecznego i rozwoju ekonomii społecznej. Zaangażowanie jednocześnie przedstawicieli wielu różnych instytucji pozwala formować instrumenty dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. To Społeczeństwo musi wykonać jeden krok do przodu. Ostanie 20 letnie wychowanie zamroziło myśli na poziomie gotowych rozstrzygnięć a istotą w tym wszystkim jest szukanie i podejmowanie własnych inicjatyw. Świadomość obywatelska ma różne prędkości co też jest widoczne w obszarze kraju. Podejmowanie obywatelskiego dialogu ma przyczynić się do stworzenia społecznie odpowiedzialnego terytorium z poszanowaniem tradycji i kultury poszczególnych regionów. Więc warto się uczyć od tych co mają wieloletnie doświadczenie.

Wiecej informacji na stronie: http://www.pup.jaroslaw.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:537.html

Wyświetlenia

© 2009-2014 by GPIUTMD