Bieg malucha w biegu z europą (REGULAMIN, FORMULARZ REJESTRACYJNY I KLAUZULA INFORMACYJNA)

Imprezę poprowadzi znany i lubiany dziennikarz sportowy  

marek grzesik

w trakcie trwania imprezy zorganizowana zostanie zbiórka charytatywna na leczenie iwonki blok

TERMIN I MIEJSCE BIEGU MALUCHA W BIEGU Z EUROPĄ

 • 2 czerwca 2018 r.
 • start i meta - Jarosław - RYNEK
 • godzina 17.00 - start Biegu Malucha w Biegu z Europą

CEL

 • popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu,
 • promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń,
 • sprawdzenia swoich możliwości na tle dużej grupy rówieśników,
 • poszerzenie wiedzy o Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej.

ORGANIZATORZY

 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego  

FORMULARZ REJESTRACYJNY - kliknij aby otworzyc w nowym oknie

CZYTAJ DALEJ....

TRASA I DYSTANS, WIEK

Bieg Malucha w Biegu z Europą odbędzie się na krótkich wydzielonych odcinkach 20,40,60,80 m dla 3,4,5,6 latków oraz wokół Rynku dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat.

BIURO ZAWODÓW - WARUNKI UCZESTNICTWA

 • każde dziecko otrzyma numer startowy, który należy przypiąć do koszulki,
 • w momencie weryfikacji-odbioru numeru startowego oraz podczas biegu i po jego

zakończeniu, obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa,

 • rodzice (lub opiekunowie) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko przed, w trakcie i po biegu

i są przekonani, że zgłoszone dziecko jest w stanie przebiec dystans,

 • rodzice (lub opiekunowie) są zobligowani do podpisu następujących dokumentów:

- zgoda na uczestnictwo,

- oświadczenie o znajomości regulaminu, opiekun prawny dziecka oświadcza, że zapoznał się z regulaminem biegu,

- zgłaszający do biegu opiekunowie prawni oświadczają, że start dzieci jest na ich wyłączną

odpowiedzialność, i że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w biegu,

 • wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów, co stanowi warunek dopuszczenia zawodnika do udziału w biegu. W czasie weryfikacji w biurze zawodów wydawane będą pakiety startowe.
 • biuro zawodów zlokalizowane będzie w holu Ratusza, ul. Rynek 1,
 • godziny otwarcia biura zawodów w sobotę (02.06.2018) od 15.00-16.30.

ZGŁOSZENIA

. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są na stronie www.srp.jaroslaw.pl, lub na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., W przypadku gdy limit dzieci biorących udział w Biegu nie zostanie wyczerpany Organizator dopuszcza możliwość rejestracji w dniu biegu tj. 02.06.2018r. osobiście w Biurze Zawodów przy ul. Rynek 1 w godz. Od 15.00 do 16.30.

UWAGA!

W Biegu Malucha w Biegu z Europą obowiązuje limit 200 numerów. Zapisy zostaną zawieszone po osiągnięciu limitu.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego

ul. Cerkiewna ¾ , 37-500 Jarosław

Dyrektor biegu : Rafał Młynarski tel. 666526862

Koordynator Biegu: Paweł Wojciechowski tel. 722090465

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

OPŁATA STARTOWA

Bieg odbywa się bezpłatnie.

3-latki – 20 m.

20 minut 17.00-17.20

 

4-latki – 40 m.

20 minut 17.20 – 17.40

 

5-latki – 60 m.

20 minut 17.40 - 18.00

 

6 – latki – 80 m.

20 minut 18.00 – 18.20

 

7-10 lat – naokoło Rynku.

30 minut 18.20 – 18.50

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

 1. I Międzyszkolny Turniej Robotyki w Jarosławiu - od godz. 15.00 do 17.00

(Szkoły podstawowe z terenu Miasta będą rywalizowały wykonując zadania na macie turniejowej Mars Space Challenge zbudowanymi i zaprogramowanymi robotami z klocków Lego Mindstorms EV3).

 1. Malowanie buziek, długie baloniki.

NAGRODY

Uczestnicy biegu otrzymają podkoszulkę, pamiątkowy medal, lody (na podstawie wydanego bloczka) i słodycze.

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY - kliknij aby otworzyc w nowym oknie

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 9 ust.2 pkt. a) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na:

 • przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, nr tel., informacja o stanie zdrowia,
 • przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego, ul. Cerkiewna 3, 37-500 Jarosław,
 • na potrzeby/w celu: Organizacji „Bieg Malucha w Biegu z Europą”,
 • do momentu cofnięcia zgody.

Podanie w/w danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością rejestracji na „Bieg Malucha w Biegu z Europą”.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • bieg odbędzie się bez względu na pogodę,
 • w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Jarosławia oraz uczestników biegu, organizatorzy oraz przypominają o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w dniu biegu oraz poruszaniu się zgodnie z przepisami,
 • na czas ewentualnego przejazdu służb ratunkowych (policji, pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, pogotowia gazowego, itp.) w trakcie odbywającego się biegu, bieg zostaje przerwany,
 • organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom trzecim danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji,
 • uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w biegu, w szczególności zasad fair play.
 • organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 • organizator nie zapewnia uczestnikom zawodów grupowego ubezpieczenia NNW,
 • organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie do 7 dni przed datą rozpoczęcia biegu,
 • za rzeczy pozostawione lub zagubione organizator nie ponosi odpowiedzialności,
 • opiekun prawny dziecka oświadcza, że wiadomym jest dla niego, iż organizator, współorganizatorzy i osoby z nimi współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacja imprezy, nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, zdrowotne, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie i po zawodach,
 • opiekun prawny oświadcza, że dziecko startuje na jego własną odpowiedzialność i własne ryzyko,
 • opiekun prawny dziecka oświadcza, że ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez dziecko szkody innym uczestnikom zawodów i osobom trzecim,
 • opiekun prawny dziecka oświadcza, że wyrzeka się prawa do dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora i współorganizatorów w razie uszkodzeń ciała powstałych w związku                z rozgrywanymi zawodami,
 • opiekun prawny dziecka oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że należy  przestrzegać zarządzeń służb porządkowych i warunków regulaminu,
 • opiekun prawny oświadcza, że stan zdrowia dziecka pozwala mu na w pełni bezpieczne uczestnictwo w zawodach sportowych,
 • opiekun prawny dziecka swoim podpisem złożonym na oświadczeniu o znajomości regulaminu zapewnia, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami regulaminu imprezy,
 • akceptuje je oraz wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.
 •  

informacyjna

Zgodniez art. 13 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego z siedzibą 37-500 Jarosław, ul. Cerkiewna 3;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod nr tel.526 862;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji „Bieg malucha w Biegu z Europą” -na podstawie art. 9 ust.2, lit.a) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowychw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie 1 roku od zakończenia Biegu;
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawoich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne a ich niepodanie będzie się wiązało z odmową rejestracji na „Bieg Malucha w Biegu z Europą”.

 

Wyświetlenia

© 2009-2014 by GPIUTMD