„KLASTER EKONOMII SPOŁECZNEJ”

W dniach 18-19 maja br. w Sali Lustrzanej Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu odbyła się konferencja pt. „Klaster Ekonomii Społecznej". Pomysłodawcami inicjatywy był Urząd Miasta Jarosławia oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego. Spotkanie w ramach Podkarpackiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej objęte zostało honorowym patronatem Burmistrza Miasta Jarosławia Waldemara Palucha. Seminarium skierowane było do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych NGO, Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Podmiotów Gospodarczych.

Konferencję rozpoczął Pan Waldemar Paluch Burmistrz Miasta Jarosławia, uroczyście witając przybyłych gości. Następnie głos zabrała przedstawicielka Podkarpackiej Agencji Konsultingowo-Doradczej – Pani Bożena Radwan. Główne założenia seminarium przedstawił uczestnikom Pan Zbigniew Hanas Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego.

 

Prelekcję nt. „Ekonomia Społeczna w Polsce i na świecie. Klaster jako szczególny rodzaj partnerstwa" zaprezentowali Wójt Gminy Lubaczów Pan Wiesław Kapel oraz Pan Mariusz Andrukiewicz – Prezes Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem". Prelegenci bazując na własnym doświadczeniu i działalności przedstawili zebranym współpracę pomiędzy sektorami Jednostek Samorządu Terytorialnego, Ekonomii Społecznej i Biznesu. Następnie Pani Anna Tworz Kierownik Oddziału Współpracy z Samorządami i Organizacjami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, zapoznała zgromadzonych z możliwościami wsparcia jakie mogą uzyskać organizacje pozarządowe. Dalsza część seminarium prowadzona przez Prezesa FRPS skupiona była wokół tematyki Klastera Ekonomii Społecznej jako narzędzia promocji i rozwoju przedsiębiorczości społecznej, jak również partnerstwa trójsektorowego. Dodatkową formą wsparcia dla uczestników był zorganizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego punkt informacyjny, w którym zainteresowani mogli uzyskać informacje od doradców na temat funduszy europejskich.

Drugi dzień konferencji skoncentrowany był wokół zagadnień Klauzuli społecznych. Prelegent Pan Dariusz Bożek Wiceprezes Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem" wyjaśnił zgromadzonym znaczenie i rolę zamówień publicznych uwzględniających cele społeczne. Prowadzący od strony praktycznej przedstawił etapy planowania postępowania i zapisy w poszczególnych dokumentach, przygotowanie umowy, jak również kontrole i sankcje. Tematyka spotkania cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy, świadectwem czego było aktywne włączenie się uczestników do dyskusji.

Konferencja „Klaster Ekonomii Społecznej" pokazała możliwości jakie daje potencjał ekonomii społecznej. Realizacja tego typu inicjatywy stworzyła warunki do pogłębienia i podniesienia kapitału społecznego oraz wzrostu zaangażowania podmiotów do współpracy na rzecz rozwoju miasta i regionu.

 

Wyświetlenia

© 2009-2014 by GPIUTMD