Seminarium „Klaster Ekonomii Społecznej”

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego wraz Miastem Jarosław wychodząc naprzeciw potrzebom organizacji pozarządowych na terenie miasta Jarosławia jak też całego Powiatu i innych powiatów organizuje Seminarium „Klaster Ekonomii Społecznej", w ramach Podkarpackiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Klaster Ekonomii Społecznej ma być wspólnym myśleniem i działaniem na rzecz społecznej zmiany, wzrostu dynamiki rozwoju życia mieszkańców poprzez zaangażowanie organizacji pozarządowych, jednostek samorządowych i innych podmiotów. Ma się też przyczynić do wzrostu partycypacji społecznej, włączania mieszkańców w procesy decyzyjne.

Organizacje NGO powinny być traktowane jako partnerzy samorządu terytorialnego, którym też zleca się zadania publiczne. Zbudowanie terytorium społecznie odpowiedzialnego to proces dążenia do wspólnego celu, którego efektem ma być rozwój kapitału społecznego oraz rozwój poziomu życia mieszkańców.

Wiodącą rolą podmiotów ekonomii społecznej, jest działalność w sferze aktywności obywatelskiej,poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego: na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych społeczną marginalizacją, tworzenie miejsc pracy, świadczenie usług społecznych użyteczności publicznej i rozwijanie społeczności.

Kliknij aby pobrać plan seminarium i formularz zgłoszeniowy (ZIP, 487KB)

Wyświetlenia

© 2009-2014 by GPIUTMD