Projekt „ Młodzi odkrywcy kultury”

Projekt „ Młodzi odkrywcy kultury” Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego w ramach konkursu: „Tu mieszkam, tu zmieniam” został nominowany do dofinansowania z Fundacji Banku Zachodniego WBK.

Uroczysta Gala , która odbyła się 14.01.2015r. w siedzibie Banku Polskiego w Warszawie w związku z realizacją Projektu „Tu mieszkam, tu zmieniam” jest kontynuacją działań dla młodzieży szkolnej w wieku 10-16 lat. Dzięki uzyskanemu grantowi finansowemu od Banku BZ WBK będzie możliwa realizacja jednego z Projektów Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego „ Młodzi odkrywcy kultury”. Zatem rysuje się zaczynając od marca br. kilka miesięcy ciekawych zdarzeń. Projekt ten skierowany jest dla dzieci i młodzieży a jego celem jest wzmocnienie uczestnictwa młodego pokolenia w kulturze i sztuce, rozwój kompetencji kulturalnych, kreatywności oraz zdolności twórczych, jest to też szansa na poznanie nadal nieznanych miejsc i uzyskanie cennych nagród. W klimacie prowadzących Prezesa Banku Zachodniego WBK Mateusza Morawieckiego , Prezeski Fundacji Banku Zachodniego WBK Elizy Dzwonkiewicz oraz towarzystwie Agnieszki Cegielskiej i Kuby Wesołowskiego odbył się koncert mistrza świata DJ-ów Stevea Nasha wraz z Turntable Orchestra. Uhonorowano - 247 organizacji z całej Polski spośród 2861 złożonych wniosków. Wartość przyznanych grantów wyniosła ponad 1,5 mln. zł. Nagrodę finansową i dyplom w imieniu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego odebrał Prezes Zarządu Pan Hanas Zbigniew.

 

 

Wyświetlenia

© 2009-2014 by GPIUTMD