Szkolenie „Europa dla obywateli”

 W dniu 28.10.2014r. w Rzeszowskim Inkubatorze Kultury „Estrada” odbyło się szkolenie z programu „Europa dla Obywateli 2015-2020”.

W szkoleniu tym uczestniczyły dwie współkoordynatorki ze Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego.

Podczas szkolenia program „Europa dla Obywateli” zaprezentowany został od strony formalnej (dotyczył zasad i kryteriów ubiegania się o dofinansowanie) oraz praktycznej (zawierał wskazówki przy wypełnianiu formularzy aplikacyjnych). Omówione zostały m. in.: System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej ECAS, Portal Użytkownika URF oraz Wniosek E-Form.

Program „Europa dla Obywateli 2015-2020” składa się z dwóch obszarów tematycznych: „Pamięć Europejska” oraz „Demokratyczne Zaangażowanie i Uczestnictwo Obywatelskie”. Na spotkaniu zostały omówione zarówno cele ogólne, jak i szczegółowe tego programu, do których zaliczają się:

- lepsze rozumienie zagadnień związanych z Unią Europejską, jej historią, różnorodnością przez obywateli Unii,

- promowanie obywatelstwa europejskiego,

- poprawa warunków społecznego i demokratycznego zaangażowania na poziomie Unii.

            Przedstawione zostały również informacje ogólne o programie, przykładowe działania oraz wyniki naborów z poprzedniej edycji.

            Mamy nadzieję, że zdobyta przez nas wiedza zaowocuje i Stowarzyszenie już wkrótce stanie się beneficjentem programu.

Wyświetlenia

© 2009-2014 by GPIUTMD