Ogólnopolskie Spotkanie Ekonomii

Spotkanei dotyczące ekonomi społecznej - zdjęcie przesdstawiające uczestnikówOgólnopolskie Spotkanie Ekonomii Społecznej w dniach 23-24.10.2014r. w Warszawie.

Po raz ósmy podmioty NGOs spotkały się w Pałacu Kultury a by wspólnie zastanowić się co dalej zrobimy z Naszą gospodarką społeczną ES. Kluczowymi postaciami biorącymi udział w debacie byli: Ilona Gosk, dyrektorka Biura Polityki Społecznej Kancelarii Prezydenta, Witold Orłowski, ekspert PwC, Tomasz Pactwa dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Karolina Cyran-Juraszek z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz dołączajacy w ostatniej chwili minister Jacek Męcina. Zadaniem ES jest skuteczniejszy postęp a to musi oznaczać oczywiście większe zaangażowanie. Przytoczono wiele cennych definicji i dobrych przykładów działań w obszarze ES. Cenne było stwierdzenie przez przedstawicieli środowisk resortowych, iż przepisy co do stosowania „klauzul społecznych” zostaną tak  sformułowane, iż JST będzie się tłumaczyć podczas kontroli w przypadku ich nie zastosowania a nie odwrotnie. To może być istotny przełom w oddziaływaniu JST na podmioty ekonomii społecznej i oczywiście dla nich szansa. Przeanalizowano różne instrumenty w działaniach w gospodarce społecznej i nadal główną rolę odgrywa kapitał społeczny, który w lokalnej społeczności jest wskaźnikiem decydującym o stopniu podejmowania skutecznych inicjatyw społecznych. Bardzo ważną ofertą dla NGOs  jest deklaracja ministra Jacka Męciny, iż nastąpi reforma instytucjonalna  urzędów pracy na rzecz podmiotów ekonomii społecznej , kooperacja sektora publicznego z pozarządowym umożliwi szerszy zakres zlecania usług aktywizacji organizacjom społecznym, przede wszystkim wdrażania programów aktywizacji młodych, na które zostały zabezpieczone środki w wysokości 253 milionów euro, do 2020 roku.

 

Wyświetlenia

© 2009-2014 by GPIUTMD