„Bieg Czterolistnej Koniczynki *Tradycja* i Nordic Walking”

 W dniu 26 lipca br. w miejscowości Munina odbył się Bieg Czterolistnej Koniczynki oraz wyścig Nordic Walking połączony z obchodami 120-lecia Ruchu Ludowego pod patronatem Posła na Sejm RP Mieczysława Kasprzaka. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego, Gmina Jarosław oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Munina.

Uroczystości rozpoczęto od mszy św. w Parafii św. Józefa w Muninie, po zakończeniu której Poseł na Sejm RP Mieczysław Kasprzak wraz z gościem specjalnym – Piotrem Pręgowskim złożyli kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym zamordowanych podczas Wielkiego Strajku Chłopskiego.

 Uczestnicy z niecierpliwością oczekiwali na ogłoszenie startu i wszyscy z zapałem ruszyli do biegu i marszu.  Zgromadzeni na trasie w przyjaznym współzawodnictwie wśród pięknej przyrody zmierzali do mety, gdzie na wszystkich czekały medale. Jako pierwszy na mecie pojawił się Tomasz Kucharczyk  z czasem 0:17:13.6 – zwycięzca biegu w kategorii OPEN. 

Laureaci konkursu fotograficznego

Laureaci konkursu fotograficznego "Zabytki w Kadrze" zorganizowanego w ramach projektu "Młodzi Odkrywcy Kultury" sfinansowanego przez fundacje Banku Zachodniego WBK.

Podsumowanie Projektu „Młodzi Odkrywcy Kultury”

Podsumowanie Projektu „Młodzi Odkrywcy Kultury"

W dniu 12.06.2015 r. w Kamienicy Rydzikowskiej w Jarosławiu z inicjatywy Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego odbyło się podsumowanie realizacji projektu „Młodzi Odkrywcy Kultury" sfinansowanego ze środków Fundacji Banku Zachodniego WBK.
Spotkanie swoją obecnością zaszczycili: Dyrektor Banku Zachodniego WBK Oddział Rynek Jarosław – Pani Katarzyna Olchowa, Dyrektor Banku Zachodniego WBK Oddział Słowackiego Jarosław – Pani Halina Kot, Wójt Gminy Laszki – Pan Stanisław Gonciarz, Dyrekcja ii przedstawiciele placówek szkolnych z Gminy Laszki, Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego, jak również beneficjenci projektu.

„KLASTER EKONOMII SPOŁECZNEJ”

W dniach 18-19 maja br. w Sali Lustrzanej Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu odbyła się konferencja pt. „Klaster Ekonomii Społecznej". Pomysłodawcami inicjatywy był Urząd Miasta Jarosławia oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego. Spotkanie w ramach Podkarpackiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej objęte zostało honorowym patronatem Burmistrza Miasta Jarosławia Waldemara Palucha. Seminarium skierowane było do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych NGO, Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Podmiotów Gospodarczych.

Konferencję rozpoczął Pan Waldemar Paluch Burmistrz Miasta Jarosławia, uroczyście witając przybyłych gości. Następnie głos zabrała przedstawicielka Podkarpackiej Agencji Konsultingowo-Doradczej – Pani Bożena Radwan. Główne założenia seminarium przedstawił uczestnikom Pan Zbigniew Hanas Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego.

Seminarium „Klaster Ekonomii Społecznej”

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego wraz Miastem Jarosław wychodząc naprzeciw potrzebom organizacji pozarządowych na terenie miasta Jarosławia jak też całego Powiatu i innych powiatów organizuje Seminarium „Klaster Ekonomii Społecznej", w ramach Podkarpackiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Klaster Ekonomii Społecznej ma być wspólnym myśleniem i działaniem na rzecz społecznej zmiany, wzrostu dynamiki rozwoju życia mieszkańców poprzez zaangażowanie organizacji pozarządowych, jednostek samorządowych i innych podmiotów. Ma się też przyczynić do wzrostu partycypacji społecznej, włączania mieszkańców w procesy decyzyjne.

Organizacje NGO powinny być traktowane jako partnerzy samorządu terytorialnego, którym też zleca się zadania publiczne. Zbudowanie terytorium społecznie odpowiedzialnego to proces dążenia do wspólnego celu, którego efektem ma być rozwój kapitału społecznego oraz rozwój poziomu życia mieszkańców.

Wiodącą rolą podmiotów ekonomii społecznej, jest działalność w sferze aktywności obywatelskiej,poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego: na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych społeczną marginalizacją, tworzenie miejsc pracy, świadczenie usług społecznych użyteczności publicznej i rozwijanie społeczności.

Kliknij aby pobrać plan seminarium i formularz zgłoszeniowy (ZIP, 487KB)

Wyświetlenia

© 2009-2014 by GPIUTMD