STUDIA PODYPLOMOWE NA KIERUNKU ASYSTENT RODZINY

 CELEM STUDIÓW jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry instytucji sektora publicznego i prywatnego prowadzących pracę socjalną z rodziną,posiadającej szeroką wiedzę merytoryczną i praktyczną z zakresu asystentury rodziny, obowiązujących uregulowań prawnych wiążących się z zadaniami asystenta rodziny w systemie wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej, a także dotyczącą współpracy z lokalnym otoczeniem instytucjonalnym i społecznym.

STUDIA PODYPLOMOWE NA KIERUNKU ASYSTENT RODZINY (2)

 CELEM STUDIÓW jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry instytucji sektora publicznego i prywatnego prowadzących pracę socjalną z rodziną,posiadającej szeroką wiedzę merytoryczną i praktyczną z zakresu asystentury rodziny, obowiązujących uregulowań prawnych wiążących się z zadaniami asystenta rodziny w systemie wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej, a także dotyczącą współpracy z lokalnym otoczeniem instytucjonalnym i społecznym.

Spływ „Eldorado Kajakowe”

        W dniach 5-6 września 2015 r. odbył się kolejny Spływ „Eldorado Kajakowe” – Kalinowym szlakiem rzeką Szkło i San. Uczestnicy spływu  przybyli z różnych części Polski i pokonali wodną trasę 38 km z Tuchli do Jarosławia. Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch i Wójt Gminy Laszki, natomiast wsparcie merytoryczne pełnili pracownicy Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego.

MARATON CZYTANIA - REKORD POLSKI W JAROSŁAWIU

Maraton Czytania na koniec wakacjiSzanowni Państwo

Stowarzysze nie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego będąc jednym ze współorganizatorów serdecznie zaprasza Państwa - pasjonatów czytania do udziału w mistrzostwach czytania połączonego z biciem rekordu Polski .

Pomysł bicia rekordu czytania został wypracowany w ramach warsztatów organizacji pozarządowych pt.” Klaster Ekonomii Społecznej” - inicjatywę prezentuje Jarosławska Fundacja „Pomocna Dłoń” , Wydawnictwo Literackie Białe Pióro 

 Najdłuższy maraton czytania książek jednego wydawnictwa – rekord Polski - link otworzy sie w nowym oknie

oraz partnerskie organizacje Klastra Ekonomii Społecznej.

 

WARSZTATY KLASTER EKONOMII SPOŁECZNEJ

Szanowni Państwo,

 Pierwszy Dzień

W dniach 27.08.2015r. w godzinach 15:00 – 19:00 odbędą się warsztaty dla organizacji pozarządowych z Powiatu Jarosławskiego oraz sąsiednich Powiatów.

Miejsce spotkania: Sala wykładowa (Związek Nauczycieli Polskich) – I piętro ul. Sienkiewicza 3 w Jarosławiu.

 Drugi dzień 

W dniu 28.08.2015r. w godzinach 15:00 – 19:00 odbędą się warsztaty dla organizacji pozarządowych z Powiatu Jarosławskiego oraz sąsiednich powiatów.

Miejsce spotkania: RYNEK 6 obok sali ślubów – w Jarosławiu.

Drugi dzień warsztatów będzie połączony z możliwością wzięcia udziału w Maratonie Czytania jak też możliwości promocji własnej organizacji.

                                                                                        SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Wyświetlenia

© 2009-2014 by GPIUTMD