STUDIA PODYPLOMOWE DORADZTWO ZAWODOWE

 

CEL STUDIÓW:  przekazanie wiedzy i umiejętności oraz nabycie przez słuchaczy kompetencji niezbędnych do wykonywania pracy doradcy zawodowego oraz szkolnego doradcy zawodowego

STUDIA PODYPLOMOWE NA KIERUNKU ASYSTENT RODZINY

 CELEM STUDIÓW jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry instytucji sektora publicznego i prywatnego prowadzących pracę socjalną z rodziną,posiadającej szeroką wiedzę merytoryczną i praktyczną z zakresu asystentury rodziny, obowiązujących uregulowań prawnych wiążących się z zadaniami asystenta rodziny w systemie wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej, a także dotyczącą współpracy z lokalnym otoczeniem instytucjonalnym i społecznym.

STUDIA PODYPLOMOWE NA KIERUNKU ASYSTENT RODZINY (2)

 CELEM STUDIÓW jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry instytucji sektora publicznego i prywatnego prowadzących pracę socjalną z rodziną,posiadającej szeroką wiedzę merytoryczną i praktyczną z zakresu asystentury rodziny, obowiązujących uregulowań prawnych wiążących się z zadaniami asystenta rodziny w systemie wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej, a także dotyczącą współpracy z lokalnym otoczeniem instytucjonalnym i społecznym.

Spływ „Eldorado Kajakowe”

        W dniach 5-6 września 2015 r. odbył się kolejny Spływ „Eldorado Kajakowe” – Kalinowym szlakiem rzeką Szkło i San. Uczestnicy spływu  przybyli z różnych części Polski i pokonali wodną trasę 38 km z Tuchli do Jarosławia. Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Miasta Jarosławia Waldemar Paluch i Wójt Gminy Laszki, natomiast wsparcie merytoryczne pełnili pracownicy Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego.

MARATON CZYTANIA - REKORD POLSKI W JAROSŁAWIU

Maraton Czytania na koniec wakacjiSzanowni Państwo

Stowarzysze nie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego będąc jednym ze współorganizatorów serdecznie zaprasza Państwa - pasjonatów czytania do udziału w mistrzostwach czytania połączonego z biciem rekordu Polski .

Pomysł bicia rekordu czytania został wypracowany w ramach warsztatów organizacji pozarządowych pt.” Klaster Ekonomii Społecznej” - inicjatywę prezentuje Jarosławska Fundacja „Pomocna Dłoń” , Wydawnictwo Literackie Białe Pióro 

 Najdłuższy maraton czytania książek jednego wydawnictwa – rekord Polski - link otworzy sie w nowym oknie

oraz partnerskie organizacje Klastra Ekonomii Społecznej.

 

Wyświetlenia

© 2009-2014 by GPIUTMD