II BIEG CZTEROLISTNEJ KONICZYNKI

24 lipca 2016 roku odbędzie się w miejscowości Munia II BIEG CZTEROLISTNEJ  KONICZYNKI.
 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Biegu oraz koleżeńskiego wyścigu Nordic Walking na dystansie 5 km.
Zachęcamy do wzięcia udziału nie tylko Indywidualnych Zawodników, ale również Biegające Rodziny oraz Drużyny np. z jednej miejscowości, zakładu pracy, szkoły, klubu sportowego.
Szczegóły w regulaminie: 
 
Zapisy, regulamin i dodatkowe informacje na stronie :

 http://timekeeper.pl/bieg/?bieg_id=114#0_17D108

„Delegacja Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego w Brukseli”

W dniach 6 - 8 kwietnia w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbył się III Kongres Młodych Rolników, zorganizowany przez Grupę EPL. Organizatorami tego wydarzenia byli posłowie do Parlamentu Europejskiego. Ambasadorami polskiej delegacji rolników byli posłowie PSL: Czesław Siekierski, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman oraz Jarosław Kalinowski. W kongresie uczestniczyło około 20 Państw członkowskich (m.in. Hiszpania, Chorwacja, Grecja, Portugalia, Bułgaria, Rumunia, Litwa, Włochy, Anglia i oczywiście Polska). Przedstawiciele Polski to najliczniejsza grupa uczestników, a mianowicie grupa młodych rolników z całego kraju w liczbie 44 osób.

Województwo podkarpackie reprezentowała grupa z powiatu jarosławskiego. Nasi reprezentanci na tym międzynarodowym forum to członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego oraz PSL, Olga Oczak, Kacper Twarowski i Natalia Starzyk.

III Mini Maraton Jarosławski

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Jarosławskiego wraz z Jarosławską Grupą Biegową „Sokół" serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w biegu III Mini Maraton Jarosławski na trasie 4,2 km, który odbędzie się 12 czerwca 2016 roku. Bieg ten jest kontynuacją cyklu imprez biegowych pod nazwą „Podkarpackie Biegi Benedyktyńskie".

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z regulaminem dostępnym na stronie internetowej oraz zapisy.

Zapisy:  http://www.pomiar-czasu.pl/zawody.php?nr=z160613

Więcej informacji pod numerem telefonu : 16 624 87 32 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00).

Regulamin (DOC) - kliknij aby pobrać

STUDIA PODYPLOMOWE: ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ

 

CELEM STUDIÓW jest zapoznanie słuchaczy z funduszami europejskimi oraz przygotowanie do ich pozyskiwania poprzez skuteczne zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, a także zapoznanie z praktycznymi aspektami wykorzystania środków unijnych oraz innych donatorów.

STUDIA PODYPLOMOWE : ZARZĄDZANIE PODMIOTAMI EKONOMII SPOŁECZNEJ

 

CELEM STUDIÓW jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry zarządzającej i menadżerskiej podmiotów ekonomii społecznej,posiadającej szeroką wiedzę merytoryczną i praktyczną z zakresu uwarunkowań prawnych, efektywnego zarządzania finansami PES, zarządzania personelem, współpracy z otoczeniem instytucjonalnym i społecznym oraz przygotowaną do praktycznego kierowania strategią marketingową PES oraz korzystania ze wszelkich instrumentów finansowych dostępnych dla PES.

STUDIA PODYPLOMOWE DORADZTWO ZAWODOWE

 

CEL STUDIÓW:  przekazanie wiedzy i umiejętności oraz nabycie przez słuchaczy kompetencji niezbędnych do wykonywania pracy doradcy zawodowego oraz szkolnego doradcy zawodowego

Wyświetlenia

© 2009-2014 by GPIUTMD